ID Game

กฎ กติกา มารยาท

1. ห้ามใช้โปรแกรมช่วยเล่นทุกรูปแบบ แบนถาวรทุกรณี

2. การใช้บัคของเกมเพื่อได้มาซึ่งไอเท็มเกม แบนถาวรทุกรณี

3. การ ซื้อ-ขาย ใดๆ ที่ไม่ผ่านทีมงาน จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี

4. คำตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สุด ไม่สามารถโต้แย้งได้

5. ท่านได้อ่าน และยอมรับกฎข้างต้นแล้ว จึงสมัครเล่นเกมนี้

แอดไลน์ GM ทักขอสมัครไอดี

สมัครเล่นเกมวันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2566

รับฟรี ไอเท็มเกม

Set1 หรือ Set2 เลือกได้ และ Set 24, Set28, Set50 

รวมมูลค่า 425฿ ทันที  ไลน์ไอดีละ 1 ชุด